Header band
Header

Sunprojects Foundation

Missie
De Sunprojects foundation is opgericht in 2020 met als doelstelling om een deel van de winst van Sunprojects beschikbaar te stellen voor de financiering of sponsoring van projecten gericht op de ondersteuning van kinderen en jonge mensen op weg naar volwassenheid, voor met name combinaties van onderwijs, ontwikkeling en duurzaamheid.

Achtergrond
Sunprojects speelt een belangrijke rol in de energietransitie als EPC op de Europese markt van hoge kwaliteit zonnepanelen installaties en onze stakeholders verwachten hierbij een maximale efficiency. Onze medewerkers proberen op dagelijkse basis aan deze uitdagingen te voldoen. Daarnaast voelen wij als Sunprojects ook de verantwoordelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij waarin we actief zijn.

De foundation richt zich met name op projecten, waarbij onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jonge mensen, bij voorkeur in combinatie met duurzaamheid, een voorname rol spelen.

Projecten kunnen worden voorgedragen door zowel derden alsook door medewerkers van Sunprojects.

Als funding stellen wij ons ten doel om jaarlijks 2% van de jaarlijkse winst na belasting voor de projecten te reserveren, zo hebben wij de volgende initiatieven al ondersteund: Generation HealthWise