Innovaties

Sunprojects is naast EPC voor (middel)grote projecten ook al een tiental jaren projectpartner en (mede-) initiator van vele buitengewoon innovatieve duurzame projecten, diensten en producten. Sunprojects is al sinds de oprichting een van de belangrijkste aanjagers van technische, fiscale en juridische innovaties in de nationale duurzame energiemarkt.

De afgelopen jaren heeft Sunprojects gepionierd in toepassing van PV in geluidschermen, PV op water en waterkeringen, BIPV,  nieuwe (chemische) opslagtechnologie, PV met opslag gecombineerd met EV-oplaad structuur, voor parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Sunprojects heeft ervaring met speciale dak-toepassing van flexibele zonnepanelen. Ook heeft ze als een van de eersten in Nederland Postcoderoos-projecten uitgerold en ontwikkelt ze nieuwe exploitatiemodellen om zonnestroom voor nog meer bedrijven, coöperaties, particulieren maar ook (semi-) overheid toegankelijk te maken.