Bouw Energieleverend Geluidsscherm start in Oktober

Met de laatste goedkeuring van de gemeenteraad voor de hogere kosten en de ondertekening van de aannemingsovereenkomst, start de bouw in oktober. Naar verwachting is het Energieleverend Geluidsscherm langs de Schagerweg, Huiswaarderweg en Nollenweg nog vóór de zomer van 2023 af. Het is een groot succes voor de bewoners van de wijken De Horn Zuid en Huiswaard-2.

Naast dat het Energieleverend Geluidsscherm geluidsvermindering oplevert, is het een mooi voorbeeldproject waarmee gemeente Alkmaar bijdraagt aan minder CO2-uitstoot. Als andere gemeenten en organisaties straks het Energieleverend Geluidsscherm namaken, levert dat landelijk nog meer opwekking van duurzame energie op. Dat past bij de vraag van het Rijk om snel en veel duurzame energie op te wekken.

- Wethouder Vastgoed - Robert te Beest en wethouder Duurzaamheid - Nicole Mulder

Planning

In september/oktober wordt de grond klaargemaakt voor de bouw. De ondernemers K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect starten in oktober met de bouw van het noordelijk scherm aan de Schagerweg/Huiswaarderweg. De bouw van de zuidelijke schermen aan de Huiswaarderweg en Nollenweg volgt snel. De laatste stappen zijn het plaatsen van de zonnepanelen en de aansluiting op het net.

Voor minder geluidservaring komt er een scherm van 2,5 kilometer lang en 5 meter hoog. Een deel van het scherm langs de Huiswaarderweg en de Nollenweg wordt voorzien van een groenscherm met zonnepanelen op de top. De rond 4.300 zonnepanelen kunnen ongeveer 400 huishoudens van groene stroom voorzien.

Kosten, financiering en subsidies

Vanwege de prijsstijging van grondstoffen en transport kost Energieleverend Geluidsscherm uiteindelijk meer. Het scherm wordt bekostigd met financiering van de gemeente Alkmaar en Provincie Noord-Holland, verschillende subsidies waaronder de EFRO-subsidie en inkomsten door de verkoop van de opgewekte stroom. Het Alkmaarse Energieleverend Geluidsscherm is voordeliger dan andere geluidsschermen.

Participatie

Vanaf het eerste moment zijn stichting Animo en de bewoners van de wijken De Horn Zuid en Huiswaard-2 stap voor stap betrokken in het proces. De bewonersgroep ‘Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal’ en stichting Animo hielpen met het ontwerpen van het scherm. Ook de bewonersinformatieavonden werden goed bezocht.

Lees ook: https://sun-projects.nl/nl/nieuws/energieleverend-geluidsscherm