Update inkoop zonnepanelen

Sunprojects onderschrijft en respecteert de mensenrechten volledig zoals gedefinieerd door de Universal Declaration of Human Rights, waarin wordt erkend dat ''alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren''. Sunprojects streeft er voortdurend naar om het menselijk potentieel te ontwikkelen door middel van onze producten, partnerschappen en werkzaamheden. Hetgeen wat niet kan worden bereikt zonder een fundamenteel respect voor mensenrechten in onze bedrijfsvoering. Wij eisen hetzelfde van onze leveranciers.

Voor de productie van zonnecellen is (poly)silicium van fundamenteel belang. Ongeveer 50% van het wereldwijde aanbod komt uit de provincie Xinjiang en dit geldt ook voor de meerderheid van de grootschalige zonnepaneel producenten. De zonnepanelen leveranciers waar Sunprojects mee samenwerkt, behoren tot de top 5 leveranciers wereldwijd. Zij tonen, voor zover wij kunnen zien, een actieve rol in deze problematiek en deinzen niet terug voor audits en de verslaglegging daarvan. Bovendien zijn de meeste van hen beursgenoteerd met uitgebreide gedragscodes m.b.t human rights en publiceren zij jaarlijks rapporten over medewerkers verantwoordelijkheid en social responsibility.

Bij verdere vragen horen wij u graag.

Dr. H.J.A. Lambrechts