Update – eindrapport stormschade AFAS AZ stadion

Amstelveen, 13 april 2020,

Het eindrapport van Royal HaskoningDHV over de mogelijke oorzaken van het gedeeltelijk bezwijken van de dakconstructie van het AFAS stadion te Alkmaar is op 12 april jl. gepubliceerd. 

De samenvattende conclusie van de onderzoekers luidt dat het stadiondak als gevolg van constructiefouten niet berekend was op de neerwaartse windbelasting tijdens de storm van 10 augustus 2019. De hypothese dat zonnepanelen hierbij een rol zouden hebben gespeeld is door de onderzoekers geheel verworpen. 

Voor verdere details verwijzen wij u gaarne naar het rapport.