Sunprojects gaat verhuizen

Door de voortdurende groei van Sunprojects werd het de hoogste tijd voor de volgende verhuizing naar een passende kantoorruimte! Dit gebeurde op 21 mei in een vernieuwd kantoor aan Uilenstede 475 te Amstelveen.

Voorafgaand hebben Zadelhoff en Sunprojects de koppen bij elkaar gestoken en een plan ontwikkeld om het beoogde, gedateerde gebouw niet alleen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, echter tevens om de nieuwe ruimte zoveel mogelijk ”Corona proof” te maken, waarbij tegelijkertijd duurzaamheid, circulariteit en state-of-the art internet om de zware software bestanden efficient te kunnen verwerken, belangrijke uitgangspunten waren.

Dit alles resulteerde in energielabel A, mede door zoveel mogelijk hergebruik van aanwezige materialen, en handhaving van de regelgeving omtrent Corona, middels natuurlijke ventilatie en een ruime opzet van de werkplekken.

Tevens is het parkeerterrein voorzien van een demo overkapping, bestaande uit natuurlijke materialen en zonnepanelen met de mogelijkheid van snel opladen van elektrische auto’s.