Stormschade AFAS AZ-stadion en medewerking onderzoeken

Amstelveen 12-08-2019 

Sunprojects heeft kennisgenomen van en betreurt de stormschade van zaterdag 10 augustus jl. aan een deel van het dak van het AFAS AZ-stadion, waarop zij in 2015 zonnepanelen heeft geïnstalleerd na een uitgebreid traject van voorbereidingen en onderzoek door de betrokken partijen.

Hans Lambrechts, algemeen directeur Sunprojects, is diezelfde avond en zondag 11 augustus ter plekke  geweest voor een schouw en eerste onderzoek van de dakschade met verschillende experts en heeft daarbij alle medewerking en steun toegezegd aan het onderzoek van AZ en het verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. 

 

Update 13-08

Publicatie De Telegraaf en promotie-video AZ-stadion

Amstelveen – De nieuwssite van De Telegraaf verwijst in een publicatie op haar website met als titel ‘Dak AZ-Stadion niet berekend op zonnepanelen’ van 13 augustus jl. naar een citaat uit een promotievideo van Sunprojects uit 2015. In deze promotievideo wordt door de commercieel directeur van Sunprojects opgemerkt dat bij de constructie van het stadion-dak in 2006 ‘de constructie uiteraard niet berekend was op zonnepanelen’’ en dat hier een geschikte oplossing hiervoor is gevonden. Deze opmerking ziet echter specifiek toe op de PV-onderconstructie en de wijze waarop de zonnepanelen met het montagesysteem destijds in 2015 op het dak van het AFAS-stadion door Sunprojects zijn bevestigd en daarmee dan ook niet op bouwkundige aspecten van het stadiondak. Vanwege de onduidelijkheid van de gebruikte term en verschillende recente vragen over de specifieke uitleg van bovenstaande opmerking uit 2015 is de promotievideo tijdelijk van de website van Sunprojects verwijderd.

In verband met de lopende onderzoeken en haar betrokkenheid hierbij verschaft Sunprojects ten behoeve van deze onderzoeken op dit moment geen aanvullende informatie aan derden over het project.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website en nieuwskanalen van AZ, www.az.nl