Solar Carport of Solar Cardeck?

Nu de RES-regio’s alle mogelijkheden gaan benutten om de gestelde transitiedoelstellingen te halen, zien we dat parkeerplaatsen steeds meer onder de aandacht komen. Vanuit de provincies komt er steun via extra subsidies om de onrendabele top te overbruggen en zo een positieve businesscase mogelijk te maken.

Er zijn vele varianten en uitvoeringen van overkappingen van parkeerplaatsen met zonnepanelen mogelijk. De keuze voor de uiteindelijke variant wordt vanzelfsprekend bepaald door de selectiecriteria. Gaat het om een zo gunstig mogelijke business case, dan zien we dat het de voorkeur verdient om naast het verdienmodel op de duurzame energieopwekking van de panelen tevens oplaadpunten toe te passen. Dit verkort de terugverdientijd van de extra investering. Daarnaast voert in sommige keuzeprocessen esthetiek de boventoon. Er zijn dan ook uitvoeringen met duurzaam hout mogelijk of zelfs de integratie met begroeiing in de ondersteunende portalen. Het al dan niet hebben van transparante panelen voor natuurlijk lichtdoorlatendheid is een andere variant.

Bij de overdekking van parkeerplaatsen bestaan er qua opbouw grofweg twee soorten qua uitvoering:

  • Solar Carports met slechts de overkapping van de parkeervakken zelf
  • Solar Cardecks met de totale overkapping van de gehele parkeerparkeerplaats, dus inclusief de rijbanen

Beide opbouwuitvoeringen hebben belangrijke verschillen en toepassingsmogelijkheden.

Voordelen beide types
Solar Carports dekken slechts een deel van de totale locatie af wat in geval van sneeuw of neerslag nadelig kan zijn. Doordat niet het totale oppervlak uitgerust wordt met zonnepanelen wordt ook de totale potentiële opwek niet optimaal benut. Daarnaast zal vanwege de overhangende panelen de ondergrondse fundering een extra tegengewicht moeten geven, wat om een extra investering vraagt. Ook is er de extra post voor het grondwerk en het herstel van de bestrating. Qua esthetiek is er relatief veel ontwerpvrijheid om een smaakvol ontwerp neer te zetten met mogelijk zelf artistieke trekjes. Het open laten van de rijbanen heeft als voordeel dat je de doorgang blijft behouden voor hogere voertuigen als vrachtwagens en grotere bestelbussen.

Solar Cardecks kenmerken zich door een aaneengesloten overkapping waarbij de uitvoering wat fundering betreft aanzienlijk lichter uitgevoerd kan worden. Vanzelfsprekend wordt het totale parkeer- en rijoppervlak ook maximaal benut voor duurzame opwekking van energie. Dit komt een positievere business case dan ook ten goede. Nadeel is de beperking in doorgang van grotere en hogere voertuigen. Esthetisch gezien zijn de mogelijkheden beperkter om onderscheidend te zijn in het ontwerp zonder daar een  uitzonderlijk grotere investering voor te moeten doen.

Parkeergarages
Gaan we naar een bijzondere uitvoering van parkeerplaatsen, dan is dat de categorie van de parkeergarages met meerdere verdiepingen. Naast de uitvoering van zonnepanelen op de overkapping op de bovenste verdieping zouden ook, met name in de zuidgevel, delen benut kunnen worden met behoud van de verplichte ventilatiedoorvoer. De bovenste verdieping van een parkeergarage leent zich uitermate voor een Solar Cardeck toepassing. De fundering kan logischerwijs achterwege blijven. Belangrijk is dat de portalen afsteunen op de spanten- en kolommenstructuur van de onderliggende verdiepingen.

Een recent toegepast ontwerp van Sunprojects voor het bovendek van parkeergarages betreft de montage van de panelen van onderaf. Dit levert aanzienlijke voordelen op bij inspectie en vervanging van mogelijk defecte panelen. Daarnaast kunnen extra te nemen veiligheidsmaatregelen beperkt worden omdat bij de opbouw het installerend personeel zich niet boven op het dek hoeft te bewegen. Normaal beschouwd zou het werken op deze grote hoogtes automatisch tot een extra veiligheidsinvestering leiden. Onder de streep zal er ook een toegenomen vastgoedwaarde van de parkeergarage zijn.

Terugverdientijd
Het potentieel van Solar Carports en Solar Cardecks vormt een steeds belangrijker aandeel in de weg naar de transitiedoelstellingen. Op dit moment hebben ook de hogere energieprijzen een gunstig effect op het verkorten van de terugverdientijd van oplossingen voor duurzame opwekking van energie. Hierdoor komen de mogelijkheden, naast de traditionele dak- en veld opstellingen, steeds meer binnen bereik om grootschaliger toegepast te worden. Met name Solar Carports en Solar Cardecks zijn hier sprekende voorbeelden van. Daarbij is de Solar Cardeck toepassing met het juiste ontwerp op de bovenste verdieping van parkeergarages een meer dan interessante  oplossing om te onderzoeken. Zowel op financiële haalbaarheid als op de bijdrage aan de energieneutraliteit van de parkeergarage.

Arnoud van Druten
Sunprojects Carports en Floating Energy

Bron: https://www.solar365.nl/nieuws/solar-carport-of-solar-cardeck-64ABB2B0.html