Sunprojects foundation oprichting

Sunprojects heeft een foundation opgezet, die zich met name richt op projecten, waarbij onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jonge mensen, bij voorkeur in combinatie met duurzaamheid, een voorname rol spelen. 

Voor meer informatie betreffende de Sunprojects Foundation kunt u hier terecht: Sunprojects Foundation