Mooier gaat het niet worden

Op dit moment zijn de RES-regio’s druk bezig om in de volgende fases steeds concreter te worden met het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij wordt de samenleving intensief betrokken voor het vergroten van de draagkracht bij de implementatie van de plannen. Daarbij zijn de lokale gemeenschappen ondertussen overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. Ook de inspanningen die de samenleving als geheel daarin moet doen. Komt het dichterbij in de directe omgeving dan ontstaat er een bijna a automatische terughoudendheid. Er zijn dus extra stimulansprikkels nodig om diezelfde noodzaak dan te ervaren als het gaat om initiatieven in de directe omgeving.

Om de energietransitie doelstellingen te halen worden alle soorten van oppervlakken en omgevingen geëvalueerd om voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking met PV te realiseren. Dat varieert van veld, dak, gevels, geluidsisolatie schermen, middenbermen tot en met waterlocaties.  Wat de algemene voorkeur heeft en zodoende automatisch hoog scoort op de energieladders in de regio’s zijn nog steeds de daklocaties. Het aantal recentelijk gebouwde grote daklocaties van bedrijfshallen en distributiecentra worden dan ook zo ontworpen dat de dakconstructie ook geschikt is voor zonnepanelen.

Maar niet alle bestaande daken zijn op dit moment geschikt voor zonnepanelen. Hoe graag de tegenstanders van veldsystemen dit ook voor willen doen komen en zodoende een verkeerde voorstelling van zaken geven. Er is een nog grotere dak capaciteit nodig van geschikte daken om nog meer bij te kunnen dragen aan de energietransitie met zonneprojecten op daken. Daarnaast is een van de pijlers het meervoudig gebruik van locaties voor verschillende functies. Gaat men deze bovenstaande aspecten combineren, dan komt men al heel snel uit bij solar carports als bijzondere daklocaties. Energieopwekking wordt hierbij gecombineerd met een beschutte parkeerplaats en oplaadmogelijkheden om de opgewekte zonne-energie gelijk in duurzame vervoerskilometers om te kunnen zetten. Daarnaast kunnen in geval van gecombineerde parkeer- en marktterreinen de carports een dubbelfunctie hebben van marktkraam en parkeerplaats.

Het lijkt te mooi om waar te zijn. Dat is dan ook onderkend door de overheid. In de meeste recente publicatie van RVO; “De Zonnige kant van parkeren” wordt hiervoor duidelijk een spreekwoordelijke lans voor gebroken.

Er wordt hierin aangegeven dat een potentieel van opgesteld vermogen van maar liefst 9.200 tot 11.000 MWp mogelijk is. Gaan we dat vergelijken met benodigde veldoppervlak om dezelfde productiecapaciteit te genereren dan is dit meer dan een interessant optie.

De RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Rotterdam-Den Haag samen zijn al goed voor een potentieel van 2.300 MWp.  Bij recentelijke voorbeeldprojecten zien we zelfs combinaties van energieprojecten die ook nog esthetische prettig voor het oog zijn. Twee voorbeelden hiervan zijn De Meent in Alkmaar en de eerste CO2-neutrale supermarkt in Nederland gelegen aan de A6 in Almere. De Meent is een combinatie van een overdekte ijsbaan in combinatie met een Solar Car- en Bikeports. Waarbij voor de Solar Bikeport zelfs voor de elektrische fietsen oplaadmogelijkheden zijn voorzien. De CO2-neutrale supermarkt heeft gekozen voor een combinatie van een dak- en veldopstelling met een smaakvol in duurzaam hout uitgevoerde Solar Carport. Kortom de mogelijkheden zijn er en de eerste mooie voorbeelden komen meer en meer en beetje bij beetje voorhanden.

De grote vraag is waarom dan deze ideale oplossing nog niet een veel grotere vlucht genomen heeft. De oplossing ligt in het vergroten van de financiële stimulans voor de relatief dure oplossing van carports van traditionele daken in verhouding met het verschil in kosten per Wattpiek. Sommige regio’s hebben dat ondertussen al door. Rotterdam heeft ervoor gekozen om extra subsidie ter beschikking te stellen om het grote potentieel aan Solar Carports te benutten. Ook provincie Noord-Holland stelt 1,5 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen boven parkeerterreinen ter beschikking.


De carport bij Almere

Dat dit een positief effect gaat sorteren is een realistische gedachte. Een aparte SDE-categorie voor Carports zou een logische conclusie moeten zijn. De overheid is druk bezig en enthousiast over de mogelijkheden van Solar Carports en investeren in publicaties, tools en onderzoeken. Nu nog de laatste stap om een zetje in de goede richting te geven in het belang van de vele projecten die dan ook financieel haalbaar worden.

En om het verhaal helemaal compleet te maken komen voor de eerdergenoemde gewenste burgerparticipatie. Mogelijk komen dan, via burgercoöperaties, de Solar Carports in woonwijken ook in beeld.

Mooier gaat het niet worden.

Arnoud van Druten
Sunprojects Carports en Floating Energy

Bron: https://www.solar365.nl/nieuws/mooier-gaat-het-niet-worden-64A8AEB0.html