Eerste palen Energieleverend Geluidsscherm op 11 maart de grond in

Op 11 maart 2023 gaan de eerste palen van het Energieleverend Geluidsscherm de grond in. De voorbereidende werkzaamheden langs de Huiswaarderweg (N245), Schagerweg (N245) en Nollenweg (N508) zijn dan afgerond. Inmiddels is het oude geluidsscherm al verwijderd, zijn de bomen gekapt en is de grond bouwrijp gemaakt. Het geluidsscherm wordt naar verwachting in oktober opgeleverd.

De werkzaamheden starten vrijdag 10 maart om 20.00 uur en zijn maandag 13 maart om uiterlijk 06.00 uur afgerond. Stadswerk072 werkt dat weekend 24 uur per dag. Bewoners moeten rekening houden met geluidsoverlast. De palen worden de grond in getrild. Dit geeft minder geluidsoverlast dan de palen in de grond heien.

Voorbeeldproject

“Het Energieleverend Geluidsscherm is een voorbeeldproject waarmee gemeente Alkmaar op een unieke wijze bijdraagt aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Naast het verminderen van de geluidsoverlast voor de bewoners kan met de duurzame energie die het scherm opwekt namelijk ook nog 400 huishoudens van stroom worden voorzien. Als andere gemeenten en organisaties straks het scherm ook gaan maken, levert dat landelijk nog meer opwekking van duurzame energie op. Dat past bij de vraag van het Rijk”, aldus wethouder Duurzaamheid Nicole Mulder.

De ambitie vanuit de samenwerkingspartners zoals Inholland en energiebedrijf Lokaal Groen is op termijn meerdere schermen te produceren. Voor de aanleg van dit innovatieve bouwwerk ontvangt de gemeente Alkmaar subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een cofinanciering van de provincie Noord-Holland.

Extra bodemonderzoek

Om extra zekerheid over de constructie te krijgen, vond in januari extra bodemonderzoek plaats. Naar aanleiding van die resultaten wordt de constructie voor de fundering aangepast. Door nu zorgvuldig maatregelen te nemen, zorgt de gemeente ervoor dat het Energieleverend Geluidsscherm ook bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Volgens de aangepaste planning is het geluidsscherm nu in oktober klaar.

Originele Artikel Gemeente Alkmaar