Zonnepark met directe verbinding naar UMCG start

Op woensdag 19 juli is bij Roodehaan in Groningen de bouw van het zonnepark met een rechtstreekse kabelverbinding met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) van start gegaan. Wethouder energietransitie Philip Broeksma van gemeente Groningen en Pieter Fennema, directeur Financiën van het UMCG, plaatsten het eerste zonnepaneel van het zonnepark.

Wethouder Broeksma is trots op deze ontwikkeling: ‘In 2035 willen we CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken wordt opgewekt door duurzame bronnen. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. Ik ben dan ook blij dat het UMCG als een van de grootste stroomverbruikers in Groningen onze ambitie omarmt en een bijdrage levert aan deze doelstelling.’ Voor zover bekend is het UMCG de eerste zorginstelling in Nederland met directe afname van duurzame energie van een zonnepark. 

Directe kabelverbinding met UMCG

Bijzonder aan het zonnepark, dat wordt gebouwd bij het bedrijventerrein Roodehaan langs de A7, is de directe kabelverbinding met het UMCG. De kabel van drieënhalf kilometer lang is dit voorjaar gerealiseerd en verbindt het zonnepark direct met het UMCG bedrijventerrein. ‘Dankzij de koppeling met het zonnepark zetten we als UMCG een enorme stap als het gaat om het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen’, zegt financieel directeur Pieter Fennema. Het zonnepark produceert straks tien gigawattuur per jaar, te vergelijken met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n vierduizend huishoudens. Hiermee wordt voorzien in circa 30 procent van de jaarlijkse stroombehoefte van het UMCG. 

Bouw zonnepark najaar 2023 klaar

De verwachting is dat het zonnepark ten behoeve van het UMCG in het najaar van 2023 wordt opgeleverd. De totale capaciteit van 12 megawatt belast het publieke stroomnet in Groningen nauwelijks, dankzij de rechtstreekse stroomafname van het UMCG. Met deze samenwerking is een passende lokale oplossing gevonden voor de netcongestie en aansluiting van het zonnepark. 

Het zonnepark met een rechtstreekse verbinding met het UMCG wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking van het UMCG, de gemeente Groningen, Sunprojects, Triade en Energiefonds Groningen.