Onze klanten

Grondeigenaren
Zonnestroom kan een bijzonder interessante bestemming zijn van land. Afhankelijk van huidige bestemming zijn meerdere routes te bewandelen om een vergunning voor de aanleg van een zonnepark te verkrijgen. We helpen grondeigenaren bij subsidie en vergunningsaanvraag tot en met uiteindelijke ontwikkeling en onderhoud van een zonnepark op het terrein.


Investeringsmaatschappijen
Voor investeringsmaatschappijen is een zonnepark of groot dak met een zonnestroominstallatie waarop een SDE+ overheidssubsidie is toegekend, vanzelfsprekend bijzonder interessant. Dat betekent namelijk 15 jaar lang een gegarandeerde opbrengst. Zeker als Sunprojects de ontwikkeling van de installatie heeft gedaan, kosten-efficiënt en hoogkwalitatief.


Bedrijfs-/gebouweigenaren
Een zonnestroominstallatie op een bedrijfspand betekent zowel financieel voordeel uit de opbrengst van duurzame stroom als een flinke stap in de noodzakelijke verhoging van de energiecertificering.


(Semi-)overheid
Verduurzaming van eigen vastgoed staat voor bijna alle gemeentes hoog op de beleidsagenda. Daarnaast wordt steeds vaker gemeentegrond aangewezen om grootschalige zonneparken op aan te leggen om zo te versnellen op de gemeentelijke of provinciale verduurzamingsambities. Zo heeft Sunprojects met en voor diverse gemeentes dak- en grondgebonden projecten ontwikkeld.

Ook met ons aan de slag? Neem contact met ons op!