Zon op Snelwegen

Naast dijken en water heeft Nederland ook veel snelweg. En dus veel talud en geluidswal. Ook weer een enorm potentieel voor PV. Sunprojects heeft o.a. langs de A20 ter hoogte van Terbregseplein een project uitgevoerd waar de geluidswallen zijn benut voor het opwekken van groene stroom.

Naast de A20 heeft Sunprojects ook andere projecten mogen realiseren:

A4 ter hoogte van Rijsenhout

A6 ter hoogte van Almere

A15 ter hoogte van Barendrecht

A20 ter hoogte van Terbregge