Zonnepark Eerbeek - 6,1MWp

Bij de ontwikkeling en installatie van een zonnepark op een voormalige vuilstort komen er veel meer zaken aan de orde dan op een stuk grond. Langjarige stabiliteit van het totaal is één van de belangrijkste aandachtspunten. Vooral in de engineeringsfase, zijn de druk, het gewicht, het continue inklinken én de toegestane diepte van het montage systeem in de afvalberg, belangrijke criteria.

Vanuit de dubbel grondgebruik gedachte, wordt deze toepassing door alle betrokkenen als zeer positief ervaren en past zij daarmee precies in de klimaatdoelstellingen. Ontwikkelaar Solar Green Point en de lokale coöperatie Brummen Energie zijn dan ook zeer tevreden met Zonnepark Eerbeek BV.

In totaal zijn er ruim 15.000 zonnepanelen geplaatst, die het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 2100 Nederlandse huishoudens zullen opwekken.

Wij kijken terug op een succesvol project, waarbij een 'afvalberg' wordt omgezet in een productie unit van duurzame energie.