Zon op Water Slufter

Sunprojects is deelnemend hoofdaannemer in het Nationaal Consortium Zon op Water. Het Sunprojects systeem is het enige zonvolgende systeem in de Proef op de Maasvlakte. Tijdens deze proef, gestart in najaar 2017, heeft het systeem stormen en extreem hoge golfhoogtes doorstaan. Ook de storm van 18 januari 2018, met windkracht 11 Beaufort en golfhoogtes tot 2 meter. 

Het innovatieve systeem is ontworpen om tot 30% meer groene stroom op te leveren dan de reguliere, vaste zonnestroominstallaties. Hiermee kan een vergroting van de projectrentabiliteit en versnelling van de energietransitie bereikt worden. 

https://zonopwater.nl/projecten/i161/pilotstudie-slufter-maasvlakte