Zonnepark Wijnjewoude Energie neutraal

Met het project Energiepark WEN heeft de lokale energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal samen met Sunprojects en ambitieuze stap gezet om het dorp energieneutraal te maken. Door zonnepanelen te plaatsen op het veld naast een voormalige rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt op het energiepark behalve groengas ook groene stroom opgewekt.

Wat zijn de bepalende factoren voor dit succesvolle project:
- De locatie leent zich in bijzondere mate vanwege zijn ligging en de industriële stroomaansluiting voor de opwekking en opslag van groene energie
- Door hergebruik van de voormalige rioolzuiveringslocatie wordt niet alleen duurzaamheid bevorderd. Ook worden kosten bespaard en is de ontwikkeling tot energiepark volledig in lijn met het rijksbeleid voor duurzame herbestemming van voormalige rwzi’s.
- Ondersteuning van het initiatief door de lokale bevolking van Wijnjewoude en het gezamenlijk kunnen profiteren van de opbrengsten die ten goede komen aan het dorp
 
Sunprojects kijkt terug op dit inspirerende voorbeeld van hoe lokale initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. 
 
In totaal hebben wij ruim 1.600 zonnepanelen mogen installeren die jaarlijks ruim 962.000 kWh zullen opwekken. De opbrengst hiervan staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 334 Nederlandse huishoudens. Daarnaast wordt er jaarlijks 625.000kg CO² aan uitstoot vermeden.