Welkoop - 2,5 MWp

Bij projecten is het belangrijk dat de beschikbare ruimte op daken maximaal benut wordt voor de productie van groene energie. Een Oost-West opstelling biedt hierbij vaak een goede uitkomst: twee rijen tegen elkaar aan en een gelijkmatiger productie patroon, waardoor er meer energie direct lokaal gebruikt wordt.

In Apeldoorn hebben wij het dak van de Welkoop voorzien van ruim 6.400 zonnepanelen, die het jaarlijkse stroomverbruik van 750 Nederlandse huidshoudens zullen opwekken.