Tichelrijt - 13,2 MWp

Begin dit jaar is hebben bedrijventerrein Tichelrijt en Sunprojects een nieuwe mijlpaal gezet, namelijk het realiseren van een groot landgebonden project  Ruim 28.000 zonnepanelen zijn geplaatst op het braakliggende bedrijventerrein van Tichelrijt te Dongen. De ontwikkeling van het zonnepark draagt bij aan de doelstellingen uit het energieakkoord om in 2023 16% van de energiebehoefte uit hernieuwbare en duurzame energiebronnen te halen. Daarnaast is er vanuit het provinciaal beleid aangegeven dat de realisatie van zonneparken op braakliggende (bedrijven)terreinen als een wenselijke toevoeging aan het duurzaam arsenaal wordt gezien. Voor een landschappelijke inrichting in en rondom het zonnepark worden extra, duurzame voorzieningen verzorgd:

  • Onder de zonnepanelen blijft de waterhuishouding, flora en fauna zo veel mogelijk gespaard.
  • Op de rand van het park zijn jonge bomen geplant die zullen vergroeien tot een groene omheining.
  • Langs het park zal een snelle fietsroute komen die het mogelijk maakt om snel tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg te verplaatsen.
  • Voorbijgangers aan het park kunnen zich inlezen over het park door het geplaatste informatiebord én parkeren onder de carport. Ook is er een zitgelegenheid geplaatst waar men rustig het park kan bewonderen. 

Het braakliggende bedrijventerrein telt nu 28.400 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van 13,2 MWp. De jaarlijkse energieopbrengst hiervan staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 4600 Nederlandse huishoudens.