Scholen Noord-Holland

Voor diverse scholen in Noord-Holland zijn zonnestroominstallaties op schooldaken geplaatst, in combinatie met een monitoring-scherm in de school om leerlingen, leraren en ouders inzicht te geven in hoeveel duurzame stroom er op de school wordt opgewekt.

- Mytylschool
- Jozefschool
- EU School
- Petrusschool
- SAKS Erasmusschool
- SAKS T'Baeken
- SAKS Tochtwaard
- Clusius College
- Roelof Venemaschool
- Brede School Houthaven
- De Pauw
- Basisschool de Regenboog
- PCC College
- VSO School Alkmaar