Reuver - 5,0 MWp

Op 14 september hebben wij een prachtige installatie in bedrijf mogen stellen, namelijk: Zonnepark Reuver. Het zonnepark is geplaatst op grond die anders niet wordt gebruikt. Zo krijgt de grond toch een bruikbaar doel, het opwekken van duurzame energie.

Wij hebben dit project mogen realiseren in samenwerking met Enovos. Samen dragen wij niet alleen bij aan een versnelling van de energietransitie, maar ook aan de duurzaamheidsambities van Gemeente Beesel. 

Sunprojects kijkt terug op een succesvol project en willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Het zonnepark heeft met 8.400 zonnepanelen een totaal opgesteld vermogen van 5.0 MWp.

De opbrengst van deze installatie staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 1.750 Nederlandse huishoudens. Daarnaast wordt er ook nog eens ruim 3.250.000 kg aan CO2 uitstoot per jaar vermeden!