Parkway6 - 0,8 MWp

Aannemerscombinatie Parkway6 heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de A6 in Almere verbreed. De A6 wordt verbreed van 2 x 2 rijstroken, naar 4 x 2 rijstroken. Er zijn 8 nieuwe viaducten gebouwd en 5 bestaande viaducten verbreed. Ook wordt het onderliggend wegennet aangepast, met name in het gebied Weerwater.

Sunprojects heeft het grondgebonden zonnepark aangelegd om het totale project energie-neutraal te maken.