Gradussen - 734 KWp

Steeds meer agrarische ondernemers willen hun bedrijfsactiviteiten verduurzamen. Als we denken aan verduurzaming is het gebruik maken van zonne-energie een logische eerste stap. De energie die daarmee wordt opgewekt is volledig groen én duurzaam. Daarnaast voorzie je in je eigen energiebehoefte. In Gradussen heeft een manegehouder ervoor gekozen om deze stap te zetten en zo de energietransitie te versnellen. 

Schuren en stallen hebben grote daken en zijn uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Om maximalisering van de energieopbrengst te bepalen, voert Sunprojects altijd eerst een analyse op de draagkracht van het dak uit. Daarna kan een keuze gemaakt worden uit verschillende zonnepanelen en/of eventueel benodigde dakaanpassingen gemaakt worden. Deze gestructureerde aanpak heeft voor de succesvolle afronding van velen agrarische dakprojecten gezorgd.

Het manegedak in Gradussen fungeert nu als duurzame energiecentrale die beschikt over 1.800 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van 724 KWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 254 Nederlandse huishoudens.