Loods 5 Duiven - 0.7 MWp

Sunprojects heeft een derde maal voor Loods 5 een duurzame energie installatie mogen plaatsen. De Loods 5 vestiging te Duiven beschikt nu over 1900 zonnepanelen. 

Deze panelen hebben een opgesteld vermogen van 660 KWp, wat geijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van ca. 185 huishoudens.