Aarle-Rixtel - 8,5 MWp

Onlangs is een belangrijk project afgerond dat niet alleen de ecologische voordelen van duurzame energie benadrukt, maar ook aantoont hoe het de lokale economie en werkgelegenheid kan stimuleren. Dit project, gelegen in Aarle-Rixtel, symboliseert de vastberadenheid en visie van de Gemeente Laarbeek om stappen te zetten in de energietransitie.

In samenwerking met Enovos Green Power hebben wij dit project mogen realiseren. In totaal zijn er 14.000 zonnepanelen geïnstalleerd die een indrukwekkend opgeteld vermogen hebben van 8,5 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 2.900 Nederlandse huishoudens! Door deze installatie wordt er jaarlijks een indrukwekkende hoeveelheid van 5516 ton CO2 bespaard!

Dit succesvolle project toont aan dat duurzaamheid niet alleen mogelijk is, maar ook tastbare resultaten oplevert. Het is een voorbeeld voor gemeenten die streven naar een duurzamere toekomst.