Haarlem - 1,8 MWp

Steeds meer organisaties en hun medewerkers vinden het belangrijk om bij te dragen aan de (inter)nationale klimaatdoelen. Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld aan duurzaamheid en energiezuinigheid. Het gebruikmaken van zonne-energie kan daarom een concrete invulling aan uw duurzaamheidsambitie geven.

Het project in Haarlem is uiteindelijk in twee delen uitgevoerd:
- Fase 1, 2020 (Magazijn): In totaal zijn er 1137 zonnepanelen geïnstalleerd met een opgesteld vermogen van 0,4 MWp
- Fase 2, 2022: In totaal zijn er 3418 zonnepanelen geïnstalleerd met een opgesteld vermogen van 1,4 MWp.

In de tijd tussen de uitvoering van de projecten zijn de panelen nog efficiënter geworden waardoor er nu een nog grotere bijdrage geleverd wordt aan het energieneutraal maken van dit pand.