Smartlog Moerdijk - 11 MWp

Steeds meer panden in Nederland worden voorzien van zonnepanelen. Zowel woonhuizen als bedrijfspanden leveren op die manier een mooie bijdrage aan de energietransitie. Met name voor de bedrijven in de logistieke sector is een cruciale rol weggelegd: Magazijnen zijn vaak van grote omvang en lenen zich uitstekend uit voor het plaatsen van zonnepanelen.

DHG , ontwikkelaar en belegger van logistiek vastgoed, ontwikkelt moderne panden die voldoen aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor hebben zij ruim 80.000m² daken van distributiecentra van Smartlog Moerdijk 3 laten voorzien van zonnepanelen.

Met gebundelde krachten kun je groots impact maken op het gebied van duurzaamheid. In samenwerking met Sunrock heeft Sunprojects ruim 26.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zullen ongeveer 11.000.000 kWh aan duurzame energie per jaar gaan leveren.
 
De opbrengst van deze panelen staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 32.000 Nederlandse huishoudens én wordt er ruim 7.150.000 kg aan CO2 uitstoot per jaar vermeden!