Delft - 0,8MWp

Meubelretailer plaatst zonnepanelen op haar vestiging in Delft: een duurzaam initiatief voor een groenere toekomst

In een tijd waarin duurzaamheid en milieuvriendelijkheid steeds belangrijker worden, nemen bedrijven wereldwijd stappen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze partner zet zich net als Sunprojects altijd in voor duurzame praktijken. In lijn met dit streven heeft Sunprojects zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van haar vestiging in Delft, een stap die niet alleen de winkel zelf ten goede komt, maar ook een positieve impact heeft op het milieu.

Met de installatie van zonnepanelen op het gebouw van haar vestiging in Delft draagt de meubelretailer niet alleen bij aan haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook aan de groenere toekomst van de stad. Door groene energie op te wekken, vermindert zij haar impact op het lokale energienetwerk en draagt het bij aan de algehele vermindering van de CO2-uitstoot in de regio.

Sunprojects heeft deze zonne-energie installatie ontwikkeld, uitgevoerd en geïnstalleerd. In totaal zijn er meer dan 2.100 zonnepanelen geplaatst met een totaal opgesteld vermogen van 750 kWp.