Area 11 (Roodehaan) - 0,8 MWp

Zonnepark Roodehaan, één van de grootste zonneparken met dunne-film zonnepanelen in Nederland, is uitgebreid met ruim 2.000 extra panelen, door een mooie samenwerking van Grunniger Power, Sunrock en Sunprojects. Deze uitbreiding komt geheel ten goede aan de bewoners in de nabije omgeving door een uitgebreide crowd-funding actie.  

Bij de ontwikkeling van dit park is goed rekening gehouden met het cultuurhistorisch landschap én de natuur. Zo is een oude meander van de Hunze behouden én is er een groenstrook vrijgehouden in het park voor plantensoorten en insecten.

Na het plaatsen van de laatste panelen, bestaat het park uit ruim 83.000 zonnepanelen! Daarmee beschikt het park over een opgesteld vermogen van ruim 12MWp! Hiermee wordt ongeveer het equivalent van het gebruik van 3.750 Groningens huishoudens aan groene stroom opgewekt!