Privacy

Privacyverklaring
Deze website wordt beheerd door Sunprojects B.V., gevestigd te Marathonlaan 17, 1183 VC, Amstelveen, en kantoorhoudend te  Laan van Kronenburg 14, 1183 AS, Amstelveen (hierna te noemen “Sunprojects”). Sunprojects respecteert de privacy van de bezoekers van de website. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens
Op de website van Sunprojects worden op twee manieren uw persoonsgegevens verzameld:

1. Indien u door middel van het contactformulier aan ons vraagt om contact met u op te nemen;

2. indien u als klant inlogt op onze portal.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door Sunprojects voor het onderhouden van contact en indien u klant bent van Sunprojects om u te informeren over de lopende projecten. De persoonsgegevens worden door Sunprojects niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of gegevenswissing van uw persoonsgegevens alsook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@sun-projects.nl. Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Cookieverklaring
De website Sun-projects.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookieverklaring informeren wij u over de cookies die op de website worden gebruikt.

Wat is een Cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website en kan Sunprojects haar dienstverlening verbeteren. Door gebruik te maken van de website stemt u in met het plaatsen van de cookies.

U kunt de geplaatste cookies zelf via uw browser verwijderen dan wel het gebruik van cookies uitschakelen. Gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde functionaliteiten niet werken dan wel dat de website trager reageert.

Welke cookies worden er geplaatst?

Analytische cookies
Sunprojects maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een service die wordt aangeboden door Google om te onderzoeken hoe bezoekers van de website gebruik maken. Uw IP-adres wordt gemaskeerd, zodat er geen persoonsgegevens worden verwerkt door Google. De gegevens worden door Google verzameld en door Google opgeslagen op haar servers in de Verenigde Staten. De gegevens die Google aanlevert, worden door Sunprojects gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving hoeft u voor gebruik van deze cookies geen expliciete toestemming te geven. Middels deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van deze cookies.
Lees voor meer informatie https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van functionele cookies hoeft u geen expliciete toestemming te geven. U wordt wel geïnformeerdover het gebruik van de functionele cookies.

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving hoeft u voor gebruik van deze cookies geen expliciete toestemming te geven. Middels deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van deze cookies.

Cookiegebruik derden
Sunprojects is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter en Linkedin.