Scholen Noord-Holland

Voor diverse scholen in Noord-Holland, o.a. de EU school in Bergen, de Jozefschool in Egmond, de Petrusschool in Groet en de SAKS scholen in Alkmaar zijn zonnestroominstallaties op schooldaken geplaatst, in combinatie met een monitoring-scherm in de school om leerlingen, leraren en ouders inzicht te geven in hoeveel duurzame stroom er op de school wordt opgewekt.